Landgoed Groot Kievitsdal hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen wij u in dit privacy statement uit welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Groot Kievitsdal B.V. (hierna “Landgoed Groot Kievitsdal”), gevestigd aan de Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB te Baarn, ingeschreven onder handelsregisternummer 31009153. Landgoed Groot Kievitsdal is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Landgoed Groot Kievitsdal persoonsgegevens?

Landgoed Groot Kievitsdal verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die reserveringen plaatsen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Landgoed Groot Kievitsdal. Bijvoorbeeld indien u:

 • Een informatie aanvraag doet;
 • Een (optionele) reservering plaatst;
 • Aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • Aan een promotie deelneemt (zoals vouchers);
 • Deelneemt aan enquêtes;
 • Bij of voor ons werkzaam bent;
 • Bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • Een zakelijke relatie heeft met Landgoed Groot Kievitsdal;
 • Uw gegevens invult of achterlaat in ons pand.

Welke persoonsgegevens verzamelt Landgoed Groot Kievitsdal?

Landgoed Groot Kievitsdal verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • In het geval van sollicitanten ook het BSN en bankgegevens;
 • Reserverings- en factuurgegevens: inhoudelijke informatie m.b.t. uw reservering(en) en de afgesproken financiële afhandeling hiervan;
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, welke pagina’s u bezoekt op www.grootkievitsdal.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses).

Voor welke doeleinden verwerkt Landgoed Groot Kievitsdal persoonsgegevens?

Landgoed Groot Kievitsdal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Landgoed Groot Kievitsdal en haar gasten: het verwerken van reserveringen/informatie aanvragen, informeren over bestaande reserveringen, versturen van facturen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige reserveringen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Landgoed Groot Kievitsdal beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Landgoed Groot Kievitsdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Landgoed Groot Kievitsdal hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Landgoed Groot Kievitsdal neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Landgoed Groot Kievitsdal neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan s.v.p. contact op via het e-mailadres: privacy@grootkievitsdal.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Contact met Landgoed Groot Kievitsdal kan plaatsvinden via:

 • Telefoon;
 • Persoonlijke afspraak;
 • Schriftelijke correspondentie;
 • Het contactformulier op grootkievitsdal.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het maken van een reservering;
 • Per e-mail;
 • Een extern reserveringssysteem;
 • Het formulier om u voor onze e-mailnieuwsbrieven aan te melden;
 • Een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Op basis van welke grondslag verwerkt Landgoed Groot Kievitsdal persoonsgegevens?

Landgoed Groot Kievitsdal verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken met haar gasten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw reservering te kunnen plaatsen en contact te houden over (de voortgang van) deze reservering.

Landgoed Groot Kievitsdal verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Landgoed Groot Kievitsdal. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Landgoed Groot Kievitsdal haar klanten en website bezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van onze website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Landgoed Groot Kievitsdal persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Landgoed Groot Kievitsdal hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Landgoed Groot kievitsdal hen voorschrijft. Landgoed Groot Kievitsdal verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Landgoed Groot Kievitsdal en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Landgoed Groot Kievitsdal is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Landgoed Groot Kievitsdal via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen bij privacy@grootkievitsdal.nl.

Landgoed Groot Kievitsdal streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Landgoed Groot Kievitsdal met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Landgoed Groot Kievitsdal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op grootkievitsdal.nl/privacy.

Dit privacy statement is voor het laatst opgemaakt op 01-07-2021.